Giáo trình Giải tích thực một biến / Lê Mậu Hải, Nguyễn Quang Diệu, Phùng Văn Mạnh; Cb.: Lê Mậu Hải Lê, Mậu Hải  

Giáo trình Giải tích thực một biến / Lê Mậu Hải, Nguyễn Quang Diệu, Phùng Văn Mạnh; Cb.: Lê Mậu Hải

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Lê, Mậu Hải

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2021

Tác giả:Lê, Mậu Hải
Thông tin nhan đề:Giáo trình Giải tích thực một biến / Lê Mậu Hải, Nguyễn Quang Diệu, Phùng Văn Mạnh; Cb.: Lê Mậu Hải
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm , 2021
Mô tả vật lý:288 tr.

Tổng số bản: 45

Tổng số bản rỗi: 40

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G378/0001-45

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa