Giáo sư Trần Văn Giàu nghe Thầy kể chuyện / Nguyễn Phan Quang Nguyễn, Phan Quang  

Giáo sư Trần Văn Giàu nghe Thầy kể chuyện / Nguyễn Phan Quang

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn, Phan Quang

Nhà Xuất Bản: Tổng hợp Tp. HCM

Năm Xuất Bản: 2011

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:300.92
Tác giả:Nguyễn, Phan Quang
Thông tin nhan đề:Giáo sư Trần Văn Giàu nghe Thầy kể chuyện / Nguyễn Phan Quang
Xuất bản, phát hành:Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM , 2011
Mô tả vật lý:88 tr.
Từ Khóa:Lịch sử. Nhân vật lịch sử. Trần Văn Giàu. Việt Nam

Tổng số bản: 4

Tổng số bản rỗi: 4

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-TK/5171-2; VV-D2/9214-5

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa