Giáo trình Hình học tuyến tính / Đỗ Đức Thái, Trần Văn Tấn, Phạm Hoàng Hà, Phạm Anh Minh; Cb.: Đỗ Đức Thái Đỗ, Đức Thái  

Giáo trình Hình học tuyến tính / Đỗ Đức Thái, Trần Văn Tấn, Phạm Hoàng Hà, Phạm Anh Minh; Cb.: Đỗ Đức Thái

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Đỗ, Đức Thái

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2022

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:516.00711
Tác giả:Đỗ, Đức Thái Phạm, Anh Minh Phạm, Hoàng Hà Trần, Văn Tấn
Thông tin nhan đề:Giáo trình Hình học tuyến tính / Đỗ Đức Thái, Trần Văn Tấn, Phạm Hoàng Hà, Phạm Anh Minh; Cb.: Đỗ Đức Thái
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm , 2022
Mô tả vật lý:200 tr.
Từ Khóa:Giáo trình. Hình học tuyến tính

Tổng số bản: 168

Tổng số bản rỗi: 146

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G377/0001-165; VL-D/8776; VL-M/8458; V-TK/7836

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa