Bài tập giải tích I : Số thực - dãy số và chuỗi số (603 bài tập có lời giải) / W.J. Kaczkor, M.T. Nowak; Bd.: Đoàn Chi; Hđ.: Nguyễn Duy Tiến Kaczkor W.J.  

Bài tập giải tích I : Số thực - dãy số và chuỗi số (603 bài tập có lời giải) / W.J. Kaczkor, M.T. Nowak; Bd.: Đoàn Chi; Hđ.: Nguyễn Duy Tiến

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Kaczkor W.J.

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2003

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:515.2076
Tác giả:Kaczkor W.J Đoàn Chi Nguyễn Duy Tiến Nowak M.T
Thông tin nhan đề:Bài tập giải tích I : Số thực - dãy số và chuỗi số (603 bài tập có lời giải) / W.J. Kaczkor, M.T. Nowak; Bd.: Đoàn Chi; Hđ.: Nguyễn Duy Tiến
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm , 2003
Mô tả vật lý:391 tr.
Từ Khóa:Chuỗi số. Dãy số. Giải tích toán học. Số thực. Toán học

Tổng số bản: 83

Tổng số bản rỗi: 81

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G158/26259-326; 510G158/26328; 510G158/76103; 510G158/79593; 510G158/85157; 510/G158; VL-D/2737-9; VL-M/3910-4; V-TK/2666-7

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa