Hàm biến phức / Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải Nguyễn Văn Khuê  

Hàm biến phức / Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Văn Khuê

Nhà Xuất Bản: ĐHQGHN

Năm Xuất Bản: 2009

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:515.9
Tác giả:Nguyễn Văn Khuê Lê Mậu Hải
Thông tin nhan đề:Hàm biến phức / Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải
Xuất bản, phát hành:H. : ĐHQGHN , 2009
Mô tả vật lý:324 tr.
Từ Khóa:Giáo trình. Hàm biến phức. Toán giải tích. Toán học

Tổng số bản: 60

Tổng số bản rỗi: 56

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510/G203; 510G203/27876-80; 510G203/27882-912; 510G203/5286-7; 510G203/5688; 510G203/5786; 510G203/73499-503; 510G203/73553-4; 510G203/75110; 510G203/78383; 510G203/79628; 510G203/79783; 510G203/84485; 510G203/84798; V-TK/0127; VV-D2/0107-8; VV-M2/3883-5

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa