Xây dựng và sử dụng bài tập phần hóa học phi kim THPT nhằm phát triển năng lực GQVĐ và ST cho HS theo định hướng chương trình phổ thông mới

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Viết Sơn

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, về bài tập hóa học định hướng phát triển năng lực. Điều tra thực trạng về việc sử dụng bài tập phần hóa học phi kim để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh tại một số trường THPT. Nghiên cứu biện pháp sử dụng hệ thống bài tập hóa học phi kim và tiêu chí đánh giá và xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp được đề xuất

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Viết Sơn
Thông tin nhan đề:Xây dựng và sử dụng bài tập phần hóa học phi kim THPT nhằm phát triển năng lực GQVĐ và ST cho HS theo định hướng chương trình phổ thông mới
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:109 tr.+ phụ lục
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)