Dạy học tập làm văn miêu tả cho học sinh THCS theo quan điểm tiếp cận tiến trình

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Phạm Thị Thu Thảo

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Làm rõ những cơ sở lí luận của việc dạy học tập làm văn miêu tả theo hướng tiếp cận tiến trình. Khảo sát thực trạng việc dạy và học tập làm văn miêu tả ở THCS. Đề xuất việc tổ chức dạy học văn miêu tả dựa trên tiếp cận lí thuyết tiến trình với đối tượng học sinh lớp 6. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi của các phương pháp đã đề xuất.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Phạm Thị Thu Thảo
Người đóng góp:Lê Thị Minh Nguyệt
Thông tin nhan đề:Dạy học tập làm văn miêu tả cho học sinh THCS theo quan điểm tiếp cận tiến trình
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:138 tr.
Năm Xuất Bản:2019

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)