Lịch sử thế giới cận đại

Loại tài liệu: Tài liệu số - TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ)

Tác giả: Đào Tuấn Thành; Mai Phú Phương; Nguyễn Thị Huyền Sâm

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2008

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Đào Tuấn Thành; Mai Phú Phương; Nguyễn Thị Huyền Sâm
Thông tin nhan đề:Lịch sử thế giới cận đại
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm
Loại hình:TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ)
Mô tả vật lý:392 tr
Năm Xuất Bản:2008

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)