Giáo trình Cơ học lượng tử

Loại tài liệu: Tài liệu số - TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ)

Tác giả: Nguyễn, Văn Hợp

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Văn Hợp
Người đóng góp:Lê, Viết Hòa
Thông tin nhan đề:Giáo trình Cơ học lượng tử
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm
Loại hình:TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP (LƯU HÀNH NỘI BỘ)
Mô tả vật lý:388 tr
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)