Giải mã hệ biểu tượng trong truyện cổ tích Tấm Cám và các truyện có môtíp tương đồng (từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Cao, Thị Hà

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khảo sát hệ biểu tượng trong truyện cổ tích Tấm Cám và các truyện cổ mô típ tương đồng. Phân tích ý nghĩa của một số biểu tượng đặc trưng

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Cao, Thị Hà
Thông tin nhan đề:Giải mã hệ biểu tượng trong truyện cổ tích Tấm Cám và các truyện có môtíp tương đồng (từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa)
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:tr
Năm Xuất Bản:2012

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)