Hoá học vô cơ / Hoàng Nhâm Hoàng Nhâm  

Hoá học vô cơ / Hoàng Nhâm

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Hoàng Nhâm

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2002

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:546
Tác giả:Hoàng Nhâm
Thông tin nhan đề:Hoá học vô cơ / Hoàng Nhâm
Xuất bản, phát hành:Tái bản lần thứ hai.-H. : Giáo dục , 2002
Mô tả vật lý:327 tr.
Từ Khóa:Hoá học. Hoá học vô cơ

Tổng số bản: 86

Tổng số bản rỗi: 82

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 540G36/001; 540G36/41412; 540G36/41423-5; 540G36/41457-86; 540G36/41488-503; 540G36/41505-24; 540G36/4782; 540G36/4957; 540G36/50689-91; 540G36/6443; 540G36/76338-9; 540G36/41504; VL-D/2517-8; VL-M/3797-9; V-TK/1621

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa