Tiếng Việt thực hành / Cb.: Bùi Minh Toán  

Tiếng Việt thực hành / Cb.: Bùi Minh Toán

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2000

Mã ngôn ngữ:Vie
Thông tin nhan đề:Tiếng Việt thực hành / Cb.: Bùi Minh Toán
Xuất bản, phát hành:H. : Giáo dục , 2000
Mô tả vật lý:276 tr.
Từ Khóa:Ngôn ngữ. Tiếng Việt. Tiếng Việt thực hành

Tổng số bản: 98

Tổng số bản rỗi: 87

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 400G64/001-30; 400G64/4073; 400G64/4089; 400G64/5092; 400G64/5094; 400G64/5104-5; 400G64/5138; 400G64/5219; 400G64/5530-1; 400G64/7143-9; 400G64/7151-6; 400G64/7158-84; 400G64/74979-81; 400G64/74991; 400G64/75982-3; 400G64/78271; 400G64/79596; 400G64/80017; 400G64/84668; 400G64/85132; 400G64/85196-7; VV-D2/0657-8; VV-M2/6341-3

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa