Bài tập Độ đo - tích phân / Lê Mậu Hải, Lê Anh Dũng, Nguyễn Văn Khiêm Lê, Mậu Hải  

Bài tập Độ đo - tích phân / Lê Mậu Hải, Lê Anh Dũng, Nguyễn Văn Khiêm

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Lê, Mậu Hải

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2017

Tác giả:Lê, Mậu Hải
Thông tin nhan đề:Bài tập Độ đo - tích phân / Lê Mậu Hải, Lê Anh Dũng, Nguyễn Văn Khiêm
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm , 2017
Mô tả vật lý:92 tr.

Tổng số bản: 30

Tổng số bản rỗi: 28

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G372/001-30

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa