Cơ sơ lí thuyết Galois / Dương Quốc Việt, Lê Văn Chua; Cb.: Dương Quốc Việt Dương, Quốc Việt  

Cơ sơ lí thuyết Galois / Dương Quốc Việt, Lê Văn Chua; Cb.: Dương Quốc Việt

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Dương, Quốc Việt

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2017

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:510.32
Tác giả:Dương, Quốc Việt Lê, Văn Chua
Thông tin nhan đề:Cơ sơ lí thuyết Galois / Dương Quốc Việt, Lê Văn Chua; Cb.: Dương Quốc Việt
Xuất bản, phát hành:In lần thứ 4.-H. : Đại học Sư phạm , 2017
Mô tả vật lý:143 tr.
Từ Khóa:Lí thuyết Galois. Toán học

Tổng số bản: 31

Tổng số bản rỗi: 27

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G373/001-31

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa