Quản lí dạy học môn Địa lí theo yêu cầu đổi mới giáo dục ở các trường THPT huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Bùi Duy Hiếu

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý dạy học Địa lý của Tổ trưởng chuyên môn ở trường THPT. Đánh giá thực trạng và đề xuất, khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi của các biện pháp quản lý dạy học Địa lý theo yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông của Tổ trưởng chuyên môn ở các trường THPT huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Bùi Duy Hiếu
Người đóng góp:Nguyễn Vũ Bích Hiền
Thông tin nhan đề:Quản lí dạy học môn Địa lí theo yêu cầu đổi mới giáo dục ở các trường THPT huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:113 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)