Sử dụng tác phẩm văn học giáo dục kĩ năng bảo vệ môi trường cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi.

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn . Thị Hồng Hạnh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý luận của sử dụng tác phẩm văn học giáo dục kỹ năng bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo. Nghiên cứu thực trạng sử dụng tác phẩm văn học trong giáo dục kỹ năng bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non. Lựa chọn tác phẩm, đề xuất biện pháp sử dụng tác phẩm văn học giáo dục kỹ năng bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi và tổ chức thực nghiệm

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn . Thị Hồng Hạnh
Người đóng góp:Lã Thị Bắc Lý
Thông tin nhan đề:Sử dụng tác phẩm văn học giáo dục kĩ năng bảo vệ môi trường cho trẻ Mẫu giáo 5 - 6 tuổi.
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư Phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:148 tr.
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)