Hình học xạ ảnh / Văn Như Cương Văn Như Cương  

Hình học xạ ảnh / Văn Như Cương

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Văn Như Cương

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 1999

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Văn Như Cương
Thông tin nhan đề:Hình học xạ ảnh / Văn Như Cương
Xuất bản, phát hành:H. : Giáo dục , 1999
Mô tả vật lý:188 tr.
Từ Khóa:Cơ sở hình học. Giáo trình. Hình học xạ ảnh

Tổng số bản: 90

Tổng số bản rỗi: 81

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G237/001-2; 510G237/28590; 510G237/2905; 510G237/29580-614; 510G237/29616-23; 510G237/4858; 510G237/4948; 510G237/5496; 510G237/5832; 510G237/5850; 510G237/5858; 510G237/5863; 510G237/5874; 510G237/5876; 510G237/5878; 510G237/5882-3; 510G237/5965; 510G237/5975; 510G237/6040; 510G237/6449-51; 510G237/6455; 510G237/6468; 510G237/72342-51; 510G237/76152; 510G237/76214; 510G237/76252; 510G237/78446; 510G237/79882; 510G237/83954; 510G237/85183-4; VV-D2/0125-6; VV-M2/5441-3

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa