Giáo trình phép tính vi tích phân hàm một biến / Đỗ Đức Thái, Lê Đức Ánh, Nguyễn Quang Diệu,...; Cb.: Đỗ Đức Thái  

Giáo trình phép tính vi tích phân hàm một biến / Đỗ Đức Thái, Lê Đức Ánh, Nguyễn Quang Diệu,...; Cb.: Đỗ Đức Thái

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2022

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:515.40711
Thông tin nhan đề:Giáo trình phép tính vi tích phân hàm một biến / Đỗ Đức Thái, Lê Đức Ánh, Nguyễn Quang Diệu,...; Cb.: Đỗ Đức Thái
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm , 2022
Mô tả vật lý:192 tr.
Từ Khóa:Giáo trình. Hàm một biến. Phép tính. Vi tích phân

Tổng số bản: 169

Tổng số bản rỗi: 131

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G379/0001-165; VL-D/8775; VL-M/8917-8; V-TK/7822

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa