Cuộc gặp gỡ kì lạ ở Bích Câu từ truyện truyền kì đến truyện Nôm

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn Thị Hoa

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát những vấn đề chung về tác giả, lịch sử văn bản và thể loại của Bích Câu kỳ ngộ kí và Bích Câu kỳ ngộ. Phân tích sự kế thừa, thay đổi về nghệ thuật và nội dung tư tưởng từ truyện Bích Câu kỳ ngộ kí đến Bích Câu kỳ ngộ. Qua đó thấy được sự tương quan giữa chúng và với văn học cùng thời kỳ, cùng thể loại.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Nguyễn Thị Hoa
Người đóng góp:Nguyễn Thanh Tùng
Thông tin nhan đề:Cuộc gặp gỡ kì lạ ở Bích Câu từ truyện truyền kì đến truyện Nôm
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:133 tr.
Năm Xuất Bản:2016

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)