Thanh niên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Article

Tác giả: Bùi, Thị Thu Hiền; Nguyễn, Bảo Minh

Nhà Xuất Bản:

Năm Xuất Bản: 2023

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Bùi, Thị Thu Hiền; Nguyễn, Bảo Minh
Thông tin nhan đề:Thanh niên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
Loại hình:Article
Mô tả vật lý:6 Tr.
Năm Xuất Bản:2023

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)