Về chính sách giao lưu con người trong ngoại giao văn hóa Nhật Bản ở Đông Á

Loại tài liệu: Tài liệu số - Article

Tác giả: Lưu, Thị Thu Thủy

Nhà Xuất Bản:

Năm Xuất Bản: 2011

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Lưu, Thị Thu Thủy
Thông tin nhan đề:Về chính sách giao lưu con người trong ngoại giao văn hóa Nhật Bản ở Đông Á
Loại hình:Article
Mô tả vật lý:7 tr.
Năm Xuất Bản:2011

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)