Hàm F - Đa điều hòa dưới và toán tử Monge-Ampere phức

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Hoàng, Văn Cần

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiệm yếu của phương trình Monge-Ampere phức trong F-siêu lồi bị chặn. Tính ổn định nghiệm của phương trình Monge-Ampere phức trên miền F- siêu lồi bị chặn. Xấp xỉ các hàm trong lớp F

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Hoàng, Văn Cần
Thông tin nhan đề:Hàm F - Đa điều hòa dưới và toán tử Monge-Ampere phức
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:79 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)