Phát triển năng lực dạy học vật lí thuộc môn Khoa học tự nhiên cho sinh viên cao đẳng sư phạm nước CHDCND Lào

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Insong, Lasasan

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu lí luận về năng lực dạy học vật lí. Khảo sát thực trạng, xây dựng các biện pháp phát triển năng lực của năng lực dạy học vật lí, công cụ đánh giá trình độ phát triển các năng lực thành phần: năng lực thành phần thiết kế, năng lực thành phần thực hiện...

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Insong, Lasasan
Thông tin nhan đề:Phát triển năng lực dạy học vật lí thuộc môn Khoa học tự nhiên cho sinh viên cao đẳng sư phạm nước CHDCND Lào
Nhà Xuất Bản:Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại hình:Thesis
Mô tả vật lý:162 tr. + phụ lục
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)