Những yêu cầu đối với phát triển độị ngũ giảng viên trong thực hiện chương trình cử nhân tiên tiến ở các trường đại học hiện nay

Loại tài liệu: Tài liệu số - Article

Tác giả: Hoàng Thị Cương

Nhà Xuất Bản: Lao động xã hội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Hoàng Thị Cương
Thông tin nhan đề:Những yêu cầu đối với phát triển độị ngũ giảng viên trong thực hiện chương trình cử nhân tiên tiến ở các trường đại học hiện nay
Nhà Xuất Bản:Lao động xã hội
Loại hình:Article
Mô tả vật lý:3 tr.
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)