Đặc điểm hình thái và mã vạch DNA của loài cây Bảy lá một hoa, Paris vietnamensis (Takht.) H.Li, ở Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số - Article

Tác giả: Nguyễn, Tiến Dũng; Nguyễn, Quỳnh Nga; Trần, Ngọc Lân; Nguyễn, Thị Thu; Ninh, Thị Phíp; Đoàn, Thị Thanh Nhàn; Lê, Thị Thu Hiền; Nguyễn, Nhật Linh

Nhà Xuất Bản:

Năm Xuất Bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Nguyễn, Tiến Dũng; Nguyễn, Quỳnh Nga; Trần, Ngọc Lân; Nguyễn, Thị Thu; Ninh, Thị Phíp; Đoàn, Thị Thanh Nhàn; Lê, Thị Thu Hiền; Nguyễn, Nhật Linh
Thông tin nhan đề:Đặc điểm hình thái và mã vạch DNA của loài cây Bảy lá một hoa, Paris vietnamensis (Takht.) H.Li, ở Việt Nam
Loại hình:Article
Mô tả vật lý:11 tr.
Năm Xuất Bản:2018

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)