Xã thôn Việt Nam / Nguyễn Hồng Phong Nguyễn Hồng Phong  

Xã thôn Việt Nam / Nguyễn Hồng Phong

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Hồng Phong

Nhà Xuất Bản: Văn Sử Địa

Năm Xuất Bản: 1959

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:307.72
Tác giả:Nguyễn Hồng Phong
Thông tin nhan đề:Xã thôn Việt Nam / Nguyễn Hồng Phong
Xuất bản, phát hành:H. : Văn Sử Địa , 1959
Mô tả vật lý:296 tr.
Từ Khóa:Công xã nông thôn. Công xã thị tộc. Dân tộc học. Lịch sử. Miền Bắc. Miền Trung. Việt Nam. Xã hội nguyên thuỷ

Tổng số bản: 5

Tổng số bản rỗi: 5

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-TK/0337; V-TK/0553; VV-D/8349-50; VV-M3/4553

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa