Bất đẳng thức dạng mũ đối với các martingale tự chuẩn hóa và ứng dụng / Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn, Minh Hiếu  

Bất đẳng thức dạng mũ đối với các martingale tự chuẩn hóa và ứng dụng / Nguyễn Minh Hiếu

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Nguyễn, Minh Hiếu

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Nêu các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất, lý thuyết cơ bản về martingale, một số định nghĩa, kết quả dùng cho luận văn. Trình bày một số bất đẳng thức dạng mũ cho các quá trình martingale tự chuẩn hóa như các bất đẳng thức dạng mũ hai phía, một phía và nêu một số ứng dụng trong một số lĩnh vực khác nhau của lý thuyết xác suất và thống kê toán học: định lý giới hạn, nghiên cứu độ lệch lớn, quá trình phân nhánh, hồi quy tuyến tính.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:519.236
Tác giả:Nguyễn, Minh Hiếu
Thông tin nhan đề:Bất đẳng thức dạng mũ đối với các martingale tự chuẩn hóa và ứng dụng / Nguyễn Minh Hiếu
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:45 tr.
Từ Khóa:Bất đẳng thức dạng mũ. Martingale tự chuẩn hóa. Thống kê. Toán học. Ứng dụng. Xác suất

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/3310

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa