Chuyển động Brown và phương trình đạo hàm riêng / Lục Thanh Dự Lục, Thanh Dự  

Chuyển động Brown và phương trình đạo hàm riêng / Lục Thanh Dự

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Lục, Thanh Dự

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Hệ thống các định nghĩa về xác suất, quá trình Wiener, quá trình markov ngặt, quá trình markov Feller, quá trình Ito, quá trình khuếch tán, phương trình truyền nhiệt, phương trình Laplace, phương trình đạo hàm riêng cấp hai. Trình bày về: hàm điều hòa, tính chất giá trị trung bình; bài toán Dirichlet, phương trình truyền nhiệt một chiều và nghiệm không âm của phương trình truyền nhiệt; mối liên hệ giữa quá trình khuếch tán và phương trình đạo hàm riêng.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:519.2
Tác giả:Lục, Thanh Dự
Thông tin nhan đề:Chuyển động Brown và phương trình đạo hàm riêng / Lục Thanh Dự
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:45 tr.
Từ Khóa:Chuyển động Brown. Phương trình đạo hàm riêng. Thống kê. Toán học. Xác suất

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/3298

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa