Phát triển đội ngũ công chức trong các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng / Nguyễn Thành Huy Nguyễn, Thành Huy  

Phát triển đội ngũ công chức trong các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng / Nguyễn Thành Huy

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Nguyễn, Thành Huy

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Hệ thống hóa một số vấn đề cơ sở lý luận phát triển đội ngũ công chức dựa vào cộng đồng. Đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng và đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ công chức trong các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:305.9320959755
Tác giả:Nguyễn, Thành Huy
Thông tin nhan đề:Phát triển đội ngũ công chức trong các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên dựa vào cộng đồng / Nguyễn Thành Huy
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:115 tr. + phụ lục
Từ Khóa:Công chức. Cộng đồng. Phú Yên. Tây Hòa. Tổ chức chính trị - xã hội

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/3257

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa