Tuyên truyền Luật Bình đẳng giới cho cộng đồng dân cư tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Kim Oanh Nguyễn, Kim Oanh  

Tuyên truyền Luật Bình đẳng giới cho cộng đồng dân cư tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Kim Oanh

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Nguyễn, Kim Oanh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Xây dựng cơ sở lý luận về tuyên truyền Luật Bình đẳng giới. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền, đề xuất các biện pháp tuyên truyền luật Bình Đẳng giới cho cộng động dân cư tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:303.3750959727
Tác giả:Nguyễn, Kim Oanh
Thông tin nhan đề:Tuyên truyền Luật Bình đẳng giới cho cộng đồng dân cư tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Kim Oanh
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:109 tr. + phụ lục
Từ Khóa:Bắc Ninh. Cộng đồng. Dân cư. Giáo dục. Luật bình đẳng giới

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/3261

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa