Mô hình trung bình - độ lệch chuẩn tuyệt đối / Đào Thị Thu Ngọc Đào, Thị Thu Ngọc  

Mô hình trung bình - độ lệch chuẩn tuyệt đối / Đào Thị Thu Ngọc

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Đào, Thị Thu Ngọc

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Trình bày về một số mô hình quản lý rủi ro tài chính; giới thiệu sơ lược về những câu lệnh Matlab để thực thi mô hình (MAD). Giới thiệu khái quát về mô hình (MAD) mối liên hệ của mô hình với mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), giải quyết mô hình bài toán (MAD). Làm rõ mục tiêu thiết lập mô hình (MAD) và thu thập, xử lý dữ liệu từ thị trường chứng khoán để giải quyết mô hình (MAD) bằng phần mềm Matlab.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:519.2
Tác giả:Đào, Thị Thu Ngọc
Thông tin nhan đề:Mô hình trung bình - độ lệch chuẩn tuyệt đối / Đào Thị Thu Ngọc
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:44 tr.
Từ Khóa:Độ lệch chuẩn. Mô hình trung bình. Phần mềm Matlab. Quản lý. Rủi ro. Tài chính. Thống kê. Toán học. Xác suất

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/3307

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa