Phát triển kĩ năng giao tiếp tiếng Việt cho trẻ 5 - 6 tuổi dân tộc Ê - đê qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh ở trường Mầm non / Chương H' Viên Niê Chương, H' Viên Niê  

Phát triển kĩ năng giao tiếp tiếng Việt cho trẻ 5 - 6 tuổi dân tộc Ê - đê qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh ở trường Mầm non / Chương H' Viên Niê

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Chương, H' Viên Niê

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận về biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp tiếng Việt cho trẻ 5 - 6 tuổi dân tộc Ê - đê qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh ở trường mầm non. Trên cơ sở khảo sát thực trạng, luận văn đề xuất một số biện pháp tổ chức hoạt động khám phá môi trường xung quanh nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp tiếng Việt cho trẻ 5 - 6 tuổi dân tộc Ê - đê. Thực nghiệm sư phạm.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:372.6044089992
Tác giả:Chương, H' Viên Niê
Thông tin nhan đề:Phát triển kĩ năng giao tiếp tiếng Việt cho trẻ 5 - 6 tuổi dân tộc Ê - đê qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh ở trường Mầm non / Chương H' Viên Niê
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:96 tr. + phụ lục
Từ Khóa:Dân tộc Ê - đê. Giáo dục. Giao tiếp. Kỹ năng. Mầm non. Môi trường xung quanh. Phương pháp dạy học. Tiếng Việt. Trẻ em

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/2807

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa