Sử dụng bài toán kĩ thuật trong dạy học nghề điện dân dụng 11 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên / Đàm Thị Lan Phương Đàm, Thị Lan Phương  

Sử dụng bài toán kĩ thuật trong dạy học nghề điện dân dụng 11 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên / Đàm Thị Lan Phương

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Đàm, Thị Lan Phương

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý luận về bài toán kĩ thuật và việc vận dụng bài toán kĩ thuật trong quá trình dạy học. Khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học nghề điện dân dụng trong chương trình đào tạo ở Trung tâm GDNN - GDTX và đề xuất biện pháp vận dụng bài toán kĩ thuật vào dạy học nghề điện dân dụng 11.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:621.310712
Tác giả:Đàm, Thị Lan Phương
Thông tin nhan đề:Sử dụng bài toán kĩ thuật trong dạy học nghề điện dân dụng 11 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên / Đàm Thị Lan Phương
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:88 tr.
Từ Khóa:Bài toán kỹ thuật. Giáo dục thường xuyên. Kỹ thuật công nghiệp. Lớp 11. Nghề điện dân dụng. Phương pháp dạy học. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/3255

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa