Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương của trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng / Nguyễn Văn Cường Nguyễn, Văn Cường  

Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương của trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng / Nguyễn Văn Cường

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Nguyễn, Văn Cường

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lý luận về đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Khái quát thực trạng và đề xuất một số biện pháp đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương của trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:373.01130959735
Tác giả:Nguyễn, Văn Cường
Thông tin nhan đề:Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương của trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng / Nguyễn Văn Cường
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:149 tr.
Từ Khóa:Đào tạo. Giáo dục. Nghề. Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/3048

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa