Đánh giá năng lực và phẩm chất giáo viên trung cấp nghề tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Công Phước Nguyễn, Công Phước  

Đánh giá năng lực và phẩm chất giáo viên trung cấp nghề tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Công Phước

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Nguyễn, Công Phước

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu tổng quan và xây dựng lý luận về đánh giá năng lực và phẩm chất giáo viên trung cấp nghề. Khái quát thực trạng của việc quản lý, chỉ đạo đánh giá năng lực và phẩm chất giáo viên trung cấp nghề. Xây dựng bộ công cụ, tiêu chí và các biện pháp về đánh giá năng lực và phẩm chất giáo viên trung cấp nghề tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi của các bộ công cụ đã xây dựng.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:670.71159779
Tác giả:Nguyễn, Công Phước
Thông tin nhan đề:Đánh giá năng lực và phẩm chất giáo viên trung cấp nghề tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Công Phước
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:96 tr.
Từ Khóa:Giáo viên. Kỹ thuật công nghiệp. Năng lực. Phẩm chất. Phương pháp dạy học. Thành phố Hồ Chí Minh. Trung cấp nghề

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/3157

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa