Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở Tiểu học / Đinh Nguyễn Trang Thu Đinh, Nguyễn Trang Thu  

Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở Tiểu học / Đinh Nguyễn Trang Thu

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Đinh, Nguyễn Trang Thu

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở Tiểu học. Đề xuất các biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở Tiểu học và tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:371.928046
Tác giả:Đinh, Nguyễn Trang Thu
Thông tin nhan đề:Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở Tiểu học / Đinh Nguyễn Trang Thu
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:162 tr. + Phụ lục
Từ Khóa:Giáo dục đặc biệt. Giao tiếp. Học sinh. Khuyết tật trí tuệ. Kỹ năng. Tiểu học

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/2653

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa