Đo lường cấu trúc phụ thuộc giữa các tài sản tài chính và ứng dụng / Nguyễn Thị Thanh Loan Nguyễn, Thị Thanh Loan  

Đo lường cấu trúc phụ thuộc giữa các tài sản tài chính và ứng dụng / Nguyễn Thị Thanh Loan

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Loan

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Tổng hợp các kiến thức cơ bản về xác suất, tài chính, chuỗi thời gian đồng thời giới thiệu về copula và lý thuyết đồ thị cơ bản. Nghiên cứu các cấu trúc phụ thuộc giữa hai hay nhiều chuỗi thời gian dựa trên mô hình copula. Ứng dụng mô hình sự phụ thuộc với copula vào thị trường chứng khoán Na Uy và thế giới.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:519
Tác giả:Nguyễn, Thị Thanh Loan
Thông tin nhan đề:Đo lường cấu trúc phụ thuộc giữa các tài sản tài chính và ứng dụng / Nguyễn Thị Thanh Loan
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:58 tr.
Từ Khóa:Tài chính. Tài sản. Thống kê. Toán học. Xác suất

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/3326

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa