Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài nấm ở Việt Nam / Bùi Thị Thu Hiền Bùi, Thị Thu Hiền  

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài nấm ở Việt Nam / Bùi Thị Thu Hiền

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Bùi, Thị Thu Hiền

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu chung về giới nấm, họ nấm Xylariaceae, nấm linh chi. Ngâm, chiết và thu các dịch chiết tổng từ các loài nấm trên. Sử dụng các phương pháp sắc ký để phân lập các hợp chất từ cao chiết của các loài nấm. Xác định cấu trúc của những hợp chất phân lập được bằng các phương pháp phổ và thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập được.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:572.3629609597
Tác giả:Bùi, Thị Thu Hiền
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài nấm ở Việt Nam / Bùi Thị Thu Hiền
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:140 tr. +Phụ lục
Từ Khóa:Hóa hữu cơ. Hoạt tính sinh học. Nấm. Thành phần hóa học. Việt Nam

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/2659-60

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa