Dạy học theo dự án nội dung Xác suất cho học sinh lớp 11 Trung học phổ thông / Nguyễn Thị Giang Nguyễn, Thị Giang  

Dạy học theo dự án nội dung Xác suất cho học sinh lớp 11 Trung học phổ thông / Nguyễn Thị Giang

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Nguyễn, Thị Giang

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề, cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học theo dự án; nghiên cứu tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh khi học tập theo dạy học theo dự án. Xây dựng bộ câu hỏi định hướng, thiết kế dự án, các nhiệm vụ cho học sinh và tiến trình dạy học theo dự án để thực hiện dạy học theo dự án trong ôn tập, củng cố và vận dụng nội dung Xác suất lớp 11 THPT; các công cụ đánh giá tính tích cực, tự lực và kĩ năng làm việc nhóm của học sinh trong quá trình thực hiện dự án. Thực nghiệm sư phạm.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:519.20712
Tác giả:Nguyễn, Thị Giang
Thông tin nhan đề:Dạy học theo dự án nội dung Xác suất cho học sinh lớp 11 Trung học phổ thông / Nguyễn Thị Giang
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2017
Mô tả vật lý:100 tr.
Từ Khóa:Dạy học theo dự án. Học sinh. Lớp 11. Phương pháp dạy học. Toán học. Trung học phổ thông. Xác suất

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/3131

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa