Giáo trình bài tập hoá học vô cơ : Sách dành cho Cao đẳng sư phạm / Nguyễn Thế Ngôn, Trần Thị Đà Nguyễn Thế Ngôn  

Giáo trình bài tập hoá học vô cơ : Sách dành cho Cao đẳng sư phạm / Nguyễn Thế Ngôn, Trần Thị Đà

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Thế Ngôn

Nhà Xuất Bản: Đại học sư phạm

Năm Xuất Bản: 2007

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:546.076
Tác giả:Nguyễn Thế Ngôn Trần Thị Đà
Thông tin nhan đề:Giáo trình bài tập hoá học vô cơ : Sách dành cho Cao đẳng sư phạm / Nguyễn Thế Ngôn, Trần Thị Đà
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học sư phạm , 2007
Mô tả vật lý:306 tr.
Từ Khóa:Bài tập. Giáo trình. Hoá học. Hoá vô cơ

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LC/1823-4

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa