Giáo trình văn học thiếu nhi Việt Nam : Dành cho học viên ngành Giáo dục tiểu học hệ đào tạo Tại chức và Từ xa / Trần Đức Ngôn, Dương Thu Hương Trần, Đức Ngôn  

Giáo trình văn học thiếu nhi Việt Nam : Dành cho học viên ngành Giáo dục tiểu học hệ đào tạo Tại chức và Từ xa / Trần Đức Ngôn, Dương Thu Hương

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Trần, Đức Ngôn

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2003

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:809.9223
Tác giả:Trần, Đức Ngôn Dương Thu Hương
Thông tin nhan đề:Giáo trình văn học thiếu nhi Việt Nam : Dành cho học viên ngành Giáo dục tiểu học hệ đào tạo Tại chức và Từ xa / Trần Đức Ngôn, Dương Thu Hương
Xuất bản, phát hành:Tái bản.-H. : Đại học Sư phạm , 2003
Mô tả vật lý:215 tr.
Từ Khóa:Giáo trình. Văn học thiếu nhi. Việt Nam

Tổng số bản: 37

Tổng số bản rỗi: 34

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 800G221/001-28; V-LC/1367; V-LC/1647; VL-D/4808-9; VL-M/6167; VM-TK/14169-70; VM-TK/14798-9

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa