Hoá học phân tích : Phần III: Các phương pháp định lượng hoá học / Nguyễn Tinh Dung Nguyễn Tinh Dung  

Hoá học phân tích : Phần III: Các phương pháp định lượng hoá học / Nguyễn Tinh Dung

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Tinh Dung

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2000

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Tinh Dung
Thông tin nhan đề:Hoá học phân tích : Phần III: Các phương pháp định lượng hoá học / Nguyễn Tinh Dung
Xuất bản, phát hành:H. : Giáo dục , 2000
Mô tả vật lý:302 tr.
Từ Khóa:Định lượng hoá học. Hoá học. Hoá phân tích. Phân tích định lượng

Tổng số bản: 57

Tổng số bản rỗi: 52

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 540G96/44001-10; 540G96/44012-26; 540G96/44028-9; 540G96/4971; 540G96/50725-6; 540G96/5592; 540G96/5596; 540G96/5600; 540G96/580; 540G96/5841; 540G96/6020-2; 540G96/6024-5; 540G96/6423; 540G96/6435; 540G96/76484-97; 540G96/79495

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa