Organ thực hành : T. 1 / Bs.: Ngô Ngọc Thắng  

Organ thực hành : T. 1 / Bs.: Ngô Ngọc Thắng

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Âm nhạc

Năm Xuất Bản: 1999

Thông tin nhan đề:Organ thực hành : T. 1 / Bs.: Ngô Ngọc Thắng
Xuất bản, phát hành:In lần thứ 6. Có chỉnh lý và bổ sung.-H. : Âm nhạc , 1999
Mô tả vật lý:96 tr.

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: NT-V/0042

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa