Piano & Organ : Những tác phẩm chọn lọc / Bs.: Ngô Ngọc Thắng  

Piano & Organ : Những tác phẩm chọn lọc / Bs.: Ngô Ngọc Thắng

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Âm nhạc

Năm Xuất Bản: 1997

Thông tin nhan đề:Piano & Organ : Những tác phẩm chọn lọc / Bs.: Ngô Ngọc Thắng
Xuất bản, phát hành:H. : Âm nhạc , 1997
Mô tả vật lý:224 tr.

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: NT-V/0043

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa