Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho đàn Piano / Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn, Hữu Tuấn  

Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho đàn Piano / Nguyễn Hữu Tuấn

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn, Hữu Tuấn

Nhà Xuất Bản: Nhạc viện Hà Nội

Năm Xuất Bản: 1996

Tác giả:Nguyễn, Hữu Tuấn
Thông tin nhan đề:Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho đàn Piano / Nguyễn Hữu Tuấn
Xuất bản, phát hành:H. : Nhạc viện Hà Nội , 1996
Mô tả vật lý:110 tr.

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: NT-V/0044

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa