Những tuyệt phẩm cho đàn Piano / Sưu tầm, tuyển chọn: Văn Tiến, Phương Loan  

Những tuyệt phẩm cho đàn Piano / Sưu tầm, tuyển chọn: Văn Tiến, Phương Loan

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Âm nhạc

Năm Xuất Bản: 2007

Thông tin nhan đề:Những tuyệt phẩm cho đàn Piano / Sưu tầm, tuyển chọn: Văn Tiến, Phương Loan
Xuất bản, phát hành:H. : Âm nhạc , 2007
Mô tả vật lý:272 tr.

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: NT-V/0045

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa