Độc tấu trên đàn Organ Keyboard : T. 3 / Bs.: Lê Vũ, Quang Đạt  

Độc tấu trên đàn Organ Keyboard : T. 3 / Bs.: Lê Vũ, Quang Đạt

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Nxb. Trẻ

Năm Xuất Bản: 2007

Thông tin nhan đề:Độc tấu trên đàn Organ Keyboard : T. 3 / Bs.: Lê Vũ, Quang Đạt
Xuất bản, phát hành:Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2007
Mô tả vật lý:80 tr

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: NT-V/0048

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa