Organ thực hành : Những bản đệm đàn cho ca khúc. T. 1 / Bs. : Ngô Ngọc Thắng  

Organ thực hành : Những bản đệm đàn cho ca khúc. T. 1 / Bs. : Ngô Ngọc Thắng

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Âm nhạc

Năm Xuất Bản: 2007

Thông tin nhan đề:Organ thực hành : Những bản đệm đàn cho ca khúc. T. 1 / Bs. : Ngô Ngọc Thắng
Xuất bản, phát hành:H. : Âm nhạc , 2007
Mô tả vật lý:112 tr.

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: NT-V/0050

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa