Phát triển năng lực giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên ngành Sư phạm : Báo cáo nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2020-SPH-09 / Trịnh Thúy Giang, Mai Quốc Khánh, Nguyễn Thị Hồng Thanh, ...; Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Thúy Giang  

Phát triển năng lực giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên ngành Sư phạm : Báo cáo nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2020-SPH-09 / Trịnh Thúy Giang, Mai Quốc Khánh, Nguyễn Thị Hồng Thanh, ...; Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Thúy Giang

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2022

Thông tin nhan đề:Phát triển năng lực giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên ngành Sư phạm : Báo cáo nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ. Mã số: B2020-SPH-09 / Trịnh Thúy Giang, Mai Quốc Khánh, Nguyễn Thị Hồng Thanh, ...; Chủ nhiệm đề tài: Trịnh Thúy Giang
Xuất bản, phát hành:H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội , 2022
Mô tả vật lý:108 tr. + phụ lục

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-DT/6589

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa