Giáo trình Vật lí chất rắn / Nguyễn Thế Khôi, Lục Huy Hoàng, Đỗ Danh Bích, Phạm Văn Hải; Cb.: Nguyễn Thế Khôi Đỗ, Danh Bích  

Giáo trình Vật lí chất rắn / Nguyễn Thế Khôi, Lục Huy Hoàng, Đỗ Danh Bích, Phạm Văn Hải; Cb.: Nguyễn Thế Khôi

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Đỗ, Danh Bích

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2022

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:530.410711
Tác giả:Đỗ, Danh Bích Lục, Huy Hoàng Nguyễn, Thế Khôi Phạm, Văn Hải
Thông tin nhan đề:Giáo trình Vật lí chất rắn / Nguyễn Thế Khôi, Lục Huy Hoàng, Đỗ Danh Bích, Phạm Văn Hải; Cb.: Nguyễn Thế Khôi
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Sư phạm , 2022
Mô tả vật lý:500 tr.
Từ Khóa:Giáo trình. Vật lí chất rắn

Tổng số bản: 169

Tổng số bản rỗi: 150

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 530G183/0001-165; VL-D/8778; VL-M/8927-8; V-TK/7834

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa